H e m b y g d s g å r d e n   H o r n s b e r gHornsberg - Adress: Storgatan 64, Högsby.


Högsby Sockens Hembygdsförening förvärvade Hornsberg 1987 och fastigheten renoverades sedan av medlemmarna under flera år.
Det är på Hornsberg vi har vårt kontor och det är här vi träffas oftast. På onsdagsförmiddagarna är det nästan alltid folk här och alla är välkomna då.
Hornsberg är en mycket gammal byggnad. Vid den stora renoveringen 1989 kunde man konstatera att huset någon gång blivit flyttat till platsen. Alla stockar i väggarna var noga uppmärkta. Detta bör ha varit runt 1860. Huset finns inte med på en detaljerat kartskiss över samhället daterad 1859. Men 1861 flyttar posten hit från Staby.

Frimärke stämplat på Hornsberg. Namnet Staby behölls till 1899.

Då undrar man naturligtvis var huset stod innan.
Det finns några olika teorier. Enligt vissa källor ska huset vara byggt till friherrinnan Anna Horn af Åminne. Friherrinnan var under senare delen av 1700-talet ägare till Berga säteri. Detta ligger ca 5 km utanför Högsby samhälle och hon skulle ha önskat ett hus närmare kyrkan. Detta ger i alla fall en bra förklaring till namnet Hornsberg. Friherrinnan dog 1796.
Det har också förekommit uppgifter om att huset ska ha legat i närheten av kyrkan en gång. De uppgifterna är väldigt osäkra. I så fall borde huset finnas med på någon karta från tiden. Dels borde också vår bygdeskildrare Jonas Stolt ha nämnt huset i sin genomgång av samhället från 1820-talet.
Andra uppgifter säger att huset flyttats från Berga säteri till den nuvarande platsen. Det kan vara så. Men inte till Anna Horn af Åminne i slutet på 1700-talet. Vi hoppas någon gång kunna hitta uppgifter på hur det verkligen var.
När posten flyttade in i Hornsberg hette postmästaren John Martin Malmgren. Det är troligt att han och familjen var de första att bebo huset på denna plats. På Hornsberg har även bott en kronofogde, Peter Gustaf L Nystedt. Han avled 1876 i en ålder av 52 år.
1884 bodde veterinär Alfred Petersson på Hornsberg. I stallet som nu är garage/förråd togs bl.a. sjuka hästar emot. Djurläkare Petersson var verksam långt in på 1900-talet.
Mellan åren 1924-1952 förvärvades Hornsberg av: Anna Petersson 1/10 1924, Klara Matilda Petersson 9/2 1925, Ellen Lindström 29/9 1939 och 17/10 1952 köptes Hornsberg av Ebba och Amandus Karlsson. Amandus gick bort i sept. 1983. Ebba i jan. 1984. Som tidigare nämnts köpte hembygdsföreningen fastigheten några år senare av dödsboet.

De sista boende på Hornsberg. Amandus och Ebba Karlsson. Här på verandan i juni 1974 tillsammans med kyrkoherde Carl Sjögren som uppvaktar Ebba på 80-årsdagen.
(Bild från Ann-Charlotte Kårhag)


Renovering 1989


Flygbild på Hornsberg från sommaren 1960

Mitt emot Hornsberg ligger gamla apoteket och apotekarbostaden. Apotekarbostaden (bakom trädet) uppfördes 1826 av apotekare Tesché och användes första åren som apotek fram till att apotekshuset uppfördes 1831. Högsbys apotek fanns i detta hus mellan åren 1831 och 1972; alltså i 141 år.
Uppe till vänster syns Folkets Hem. En stor samlinglokal från 1909 som revs 1982.

Vi tackar Ann-Charlotte Kårhag för bilden.