S t y r e l s e   o c h   f ö r t r o e n d e v a l d a

Styrelsen

 • Ordförandeposten vakant
 • Eva Augustsson, Högsby | vice ordförande
 • Inger Svensson, Högsby | kassör
 • Ola Strömbom, Högsby | sekreterare
 • Nina Schön Wallenberg, Mönsterås
 • Anita Ståhl, Högsby
 • Ola Johansson, Högsby
 • Torgny Kratz, Högsby
 • Torbjörn Midunger, Berga
 • Margareta Nilsson, Högsby
 • Christina Dahlén, Högsby

Revisorer

 • Eva Gröön, Skälsbäck
 • Hemming Larsson, Ekeby
 • Anna Emrin, Kalmar | ersättare

Valberedning
Eva Augustsson samordnare från styrelsen

 • vakant
 • vakant
 • vakant


Dokument i pdf-format

Protokoll från årsmötet 2021-10-17 >>